EldinLindstenDesign
Sens of a city. Olja, bladguld på duk. Mått: 60 x 80 cm.
Construction night. Olja, bladguld på duk. Mått: 40 x 79 cm.
Construction, city. Olja, bladguld på duk. Mått: 40 x 79 cm
Såld. På väg. Olja, vladsilver på duk. 30 x 30 cm.
Hus på strand. Olja, bladguld på duk. Mått: 21 x 31 cm.
Logistik. Olja, bladguld på duk. Mått: 21 x 31 cm.
Över tid. Olja, bladsilver på duk. Mått: 33 x 34 cm.
Såld. Pure gold in blue. Olja, bladguld på duk. Mått: 21 x 31 cm.
Såld. Pure gold in blue. Olja, bladguld på duk. Mått: 21 x 31 cm.
Såld. Pure gold VII. Olja, bladguld på duk. Mått: 24 x 18 cm.
Såld. Pure gold I. OLja, bladguld på duk. Mått: 18 x 24 cm
Såld. Pure gold V. Olja, bladguld på duk. Mått: 40 x 50 cm.
Sens of colours. Olja, bladguld på duk. Mått: 60 x 80 cm.
Sens of colours. Olja, bladguld på duk. Mått: 60 x 80 cm.
City construction lihgt. Olja bladguld på duk. Mått: 40 x 79 cm
Construction, dawn. Olja, bladguld på duk. Mått: 40 x 79 cm.
Hus i gryningen. Olja, bladguld på duk.
Hus i grått. Olja, bladguld på duk. Mått: 30 x 40 cm.
Såld. Hus i rosa. Olja,bladguld på duk. Mått: 21 x 31 cm.
Över tid II. Olja bladguld på duk. Mått: 41 x 47 cm.
Såld. Pure gold II. Olja bladguld på duk. Mått: 18 x 24 cm.
Pure gold III. Olja, bladguld på duk. Mått: 24 x 18 cm.
Såld. One world. Olja, bladguld på duk: Mått: 21 x 31 cm.